Projekt Podnikání nanečisto pomocí cvičných firem, reg. čislo CZ.2.17/2.1.00/37032

V rámci projektu (1. 1. 2015 – 31. 10. 2015) měli účastníci příležitost vyzkoušet si „nanečisto“, ale se vším všudy drobné podnikání. V tréninkovém programu získali základní znalosti a dovednosti z celé řady právních, ekonomických, obchodních, marketingových, účetních, daňových, personálních a komunikačních činností, které začínající podnikatelé/živnostníci při podnikání potřebují.
Základním cílem konceptu cvičných firem je nabídnout alternativu rodičům, kteří po rodičovské dovolené hledají cestu jak skloubit rodinný a profesní život. Projekt pomáhal rozvíjet klíčové kompetence jako je schopnost samostatné práce a odpovědnost za dokončení a kvalitní odvedení práce, pracovat v týmu, vést tým, schopnost komunikovat, tvořivě řešit problémy, rozhodovat, podporovat práci týmu podřídit se týmovému rozhodnutí a zájmu firmy, vyvozovat závěry, kriticky a samostatně přemýšlet, rozvíjet sebe a ostatní kolem sebe.

 

Cílovou skupinou byly ženy vracející se po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce a muži v obdobném postavení v hl. m. Praze. Základem projektu byl tréninkový program Cvičná firma (KA 3). Jeho úspěšné absolvování bylo podmínkou úspěšné podpory v projektu; kritérium úspěšnosti:

 • zpracovaný a obhájený podnikatelský záměr cvičné firmy, včetně zakladatelského rozpočtu
 • min. 70% účast na tréninkovém programu Cvičná firma KA 3.

Další aktivity projektu představovaly volitelnou nabídku, v závislosti na profesním zaměření, charakteru podnikatelského záměru, oboru vzdělání a dosavadních profesních zkušeností konkrétních účastníků.
Podpořeno bylo 46 žen, z toho 32 úspěšně, které zpracovaly a obhájily 23 podnikatelských plánů.

V projektu vznikly 2 publikace:

 1. elektronická skripta Cvičná firma
 2. příručka dobré praxe – Inspirace k podnikání

V rámci projektu jsme pořídili lektorský notebook a související SW (kancelářský balík).

Klíčová aktivita (KA) 1 - Rozvoj finanční gramotnosti, byla ve volitelné nabídce projektu, protože zájemci o podnikání zpravidla mají značné potíže v oblasti finančního plánování a řízení, často zapomínají do svých rozpočtů zakalkulovat některé druhy nezbytných nákladů (např. pojištění odpovědnosti za škodu) a úplně nejčastěji podceňují hodnotu vlastního pracovního času. Tato skutečnost je většinou zapříčiněna nadšením při rozvíjení svých nápadů a plánů a důsledkem je podcenění významu plánování a průběžné kontroly nákladů a výnosů samostatné výdělečné činnosti.
Do KA 1 bylo formou workshopů zařazeno 6 témat:

 • Řešení schodkového rozpočtu – dluhová past
 • Cash-flow a financování firmy
 • Fairtrade podnikání, ekodesign
 • Jak (se) prodat aneb marketing pro malou firmu
 • Jak, kdy a proč se stát prodejcem/distributorem?
 • Franšíza

Klíčová aktivita (KA) 2 - Manažerské znalosti a dovednosti v každodenním životě, byla zaměřena na posílení sebevědomí cílové skupiny, která je často vystavena pocitu, že zatímco se věnují svým malým dětem, svět práce kolem nich se rychle mění a budou v něm obtížně hledat své místo. Tato obava je posilována mediálním a společenským tlakem, kdy je silně preferována profesní kariéra před dalšími aspekty lidského života. Přitom právě ženy na rodičovské dovolené (a muži v obdobném postavení) zvládají úspěšně koordinovat řadu nároků rodinného života srovnatelných s náročnými pracovními úkoly.
Do KA 2 bylo formou workshopů zařazeno 6 témat:

 • Leadership
 • Myšlenkové mapy
 • Metoda SMARTER
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Jak kritizovat a kritiku přijímat a přitom neurážet a nenechat se urážet

Klíčová aktivita (KA) 3 - Cvičné firmy, byla v projektu pro cílovou skupinu povinná, resp. její úspěšné absolvování, vč. zpracování podnikatelského plánu, bylo nutnou podmínkou pro úspěšnost podpořené osoby. V projektu jsme realizovali plánované 3. běhy Cvičné firmy – tréninkového programu s cílem získání potřebných znalostí a dovedností potřebných k úspěšnému podnikání, resp. činnosti osoby samostatně výdělečně činné.
Témata tréninkového programu:

 • Inspirace k podnikání, co je cvičná firma
 • Podnikatelský záměr
 • Podnikatelský rozpočet
 • Zdroje financování při zahájení podnikání + Dotace a granty na podporu drobného podnikání
 • Průzkum trhu, marketing, propagace
 • Reklama, marketingové materiály + Pojistné a daně při souběhu s rodičovskou dovolenou
 • Registrace cvičných firem (živnostenský/obchodní rejstřík, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna)
 • Tvorba obchodních podmínek, vyřizování reklamací
 • Komunikace se zákazníkem (osobně, telefonicky, mailem, prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí)
 • Jak zřídit a provozovat e-shop
 • Co teď? Aneb step by step - jaké kroky mám udělat k úspěchu
 • Prezentace cvičných firem

Klíčová aktivita (KA) 4 - Inspirace k podnikání, byla zaměřena na motivaci a inspiraci cílové skupiny k vlastnímu podnikání a současně přípravě na problémy, kterým každý, kdo začíná podnikat, musí čelit.
Vznikající cvičné firmy (KA 3) jsme rozdělili do skupin, které spolu tematicky souvisely a konzultanti tak mohli motivovat a ucelit představu o vybraném oboru podnikání.

 • Účastnice, které nejsou rozhodnuté, zda budou hledat zaměstnání nebo působit jako OSVČ
 • Gastronomické služby
 • Prorodinné aktivity, miniškolky
 • Osobní služby, sport (masáže, cvičení)
 • Poradenské služby (personální, vzdělávací, homeopatie)
 • Poradenské služby navazující na nákup zboží (interiérový design, zahradní architektura)
 • E-shopy a online služby
 • Prodej vlastních výrobků
 • Sociální podnikání, získávání dotací

Klíčová aktivita (KA) 5 Individuální poradenství, cílem bylo poskytnout účastnicím projektu poradenské zázemí pro kvalitní přípravu na samostatnou výdělečnou činnost či pro úspěšné zahájení podnikání.
Témata konzultací:

 • Je můj zahajovací podnikatelský rozpočet realistický a přiměřený?
 • Cenová politika, filozofie slev a věrnostních programů. Jak mám nastavit ceny na začátku podnikání?
 • Zdroje financování konkrétního podnikatelského záměru. Kolik peněz bude potřeba na rozjezd?
 • Dotace na můj podnikatelský záměr.
 • Průzkum trhu, identifikace konkurence. Jak zjistím, jestli je pro můj podnikatelský záměr na trhu místo?
 • Reklama v malém podnikání za malé peníze, aneb jak mám o sobě dát vědět?
 • Trénink prezentace nabídky mých služeb/zboží.
 • Forma mého podnikatelského záměru. Podnikat jako OSVČ nebo společnost? Podnikat sám/sama nebo se společníky? Podnikat sám/sama nebo se zaměstnanci? Pokud založit společnost, tak jakou?
 • Kde a jak najít ty pravé partnery či zaměstnance? Kdo je pro vás vlastně ten pravý? Lze motivovat i jinak než penězi?

Realizace projektu proběhla v souladu s plánovaným věcným harmonogramem. Časový harmonogram jsme v 1 MZ upravili s ohledem na důležitost KA 3, která byla pro cílovou skupinu povinná, resp. její úspěšné absolvování, vč. zpracování podnikatelského plánu, bylo nutnou podmínkou pro úspěšnost podpořené osoby. Proto jsme v 1. monitorovacím období realizovali všechny 3 plánované běhy tréninkového programu Cvičná firma (KA 3) a časově je předřadili před KA 1 a 2. - volitelné aktivity na základě individuálních potřeb účastnic.

Hlavním cílem projektu byla teoretická a praktická příprava účastnic projektu na samostatnou výdělečnou činnost. Významným nástrojem naplnění tohoto cíle byla příprava a realizace tréninkového programu Cvičné firmy, motivace a inspirace účastnic vzdělávání k samostatné výdělečné činnosti. Konkrétním měřítkem úspěšnosti podpory je zpracovaný a obhájený podnikatelský záměr, včetně finanční rozvahy.

Plán:
35 podpořených účastníků
30 úspěšně podpořených účastníků
elektronická skripta Cvičná firma
příručka dobré praxe – Inspirace k podnikání

Realizace:
46 podpořených účastníků
32 úspěšně podpořených účastníků
elektronická skripta Cvičná firma
příručka dobré praxe – Inspirace k podnikání

V projektu bylo podpořeno 46 žen, z toho 32 úspěšně, které zpracovaly a obhájily 23 podnikatelských plánů:

 1. DELLIS catering (3 účastnice)
 2. Externí personalistika (1 účastnice)
 3. Harmonie bydlení – interiérový design (1 účastnice)
 4. Apartmán na sedmičce (1 účastnice)
 5. Online předporodní videokurz Amáta (1 účastnice)
 6. Homeogreen, Homeopatická poradna (1 účastnice)
 7. Speak&do, AJ hrou pro předškolní děti (1 účastnice)
 8. Kavárna „Moje milá kobliho …“ (2 účastnice)
 9. Studio jógy (1 účastnice)
 10. Krabičky na kuličky, Obaly na homeopatika (1 účastnice)
 11. Prodej ručních prací na fler.cz (1 účastnice)
 12. Relaxační zahrada (1 účastnice)
 13. Spolek Podolí, prostor pro aktivity podolských maminek a dětí (1 účastnice)
 14. Poradna pro PP (poruchy příjmu potravy) -2 účastnice
 15. Starožitná pekárna (2 účastnice)
 16. E-shop ArtOnline (2 účastnice)
 17. Moje CopyCentrum (2 účastnice)
 18. Květinový ateliér Krásná hortenzie (2 účastnice)
 19. Masáže Relaxion (1 účastnice)
 20. Tančírna NaParketu (2 účastnice)
 21. Buchty a koláče přímo z plechu (1 účastnice)
 22. Pečivo na víkend do košíku (1 účastnice)
 23. Manikúra na zavolání (1 účastnice)

Výstupy projektu:

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů

 1. Elektronická skripta Cvičná firma, Barták M., Kadlecová A., Matěna I., ISBN 978-80-905882-3-3
 2. Příručka Příklady dobré praxe - Inspirace k podnikání Barták M., Hálek A., Kadlecová A., Koťátková P., Matěna I., ISBN 978-80-905882-2-6 (elektronická verze) a ISBN 978-80-905882-4-0 (tištěná verze)

Počet podpořených osob celkem: 46
Počet úspěšně podpořených osob: 32 (23 zpracovaných a obhájených podnikatelských plánů)